Handboek EVV De eerst verantwoordelijk verzorgende

Auteur:Nicolien van Halem

  • Nederlands
  • 335 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • 2nd
  • april 2010
  • Samenvatting

    Dit boek biedt een theoretische basis aan alle verzorgenden die als EVV of zorgcoordinator (gaan) werken binnen het nieuwe beroepsprofiel. In deze nieuwe editie is daarom veel ruimte voor het kwaliteitsdenken in de zorg, het zelfstandig zorgplan en de financiering daarvan met persoongebonden budgetten. Daarnaast is er aandacht voor wonen en zorg en welzijn, thuiszorg, intramuraal en kleinschalig wonen. Ten slotte is er een hoofdstuk gereserveerd voor studievaardigheden met onder andere handvatten voor POP’s en PAP’s.Het boek is opgebouwd uit zes thema’s. Deze zijn gegroepeerd rond de veertien beroepscompetenties van de EVV, zoals weergegeven in het herziene kwalificatieprofiel EVV. De kerntaken van de EVV vormen de rode draad van het boek en komen in elk hoofdstuk terug. Thema’s die worden behandeld zijn:• coordinatie en randvoorwaarden• de client centraal• het zorgleefplan• wonen en leven in een groep• zorgvernieuwing• professionalisering