Handboek elektroconvulsietherapie

Redactie:W.W. van den Broek

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Elektroconvulsietherapie (ECT) was lange tijd een omstreden behandelmethode binnen de psychiatrie. Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek echter geleid tot geheel andere inzichten. Zo blijkt ECT zonder restverschijnselen effectief bij de behandeling van onder meer psychosen en stemmingsstoornissen. Tijd dus voor een nieuwe kijk op ECT.In het Handboek elektroconvulsietherapie komen alle facetten van ECT aan bod: de geschiedenis, het werkingsmechanisme, indicaties en effectiviteit, uitvoering (de anesthesie bij ECT) en bijwerkingen, nabehandeling, ethische en juridische aspecten, opleiding en onderwijs, bijzondere indicaties en toepassing bij speciale pati’nten. Bijzondere aandacht is er voor informatieverstrekking en voorlichting aan en begeleiding van pati’nten.In de uitgave worden de belangrijkste resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek besproken. Bij de selectie daarvan is gekeken naar de mate van wetenschappelijke evidentie van de gerefereerde literatuur, en ook is er voortdurend sprake geweest van een kritische evaluatie van de opvattingen over ECT binnen het werkveld.