Handboek Eetstoornissen

Handboek Eetstoornissen


Auteur:N. Vanderyecken

  • Nederlands
  • 396 pagina’s
  • Tijdstroom
  • juli 2002
  • Samenvatting

    Eetstoornissen – van extreem lijnen tot frequente eetbuien – komen veelvuldig voor bij met name jonge vrouwen. De gevolgen op zowel lichamelijk als psychisch en sociaal gebied kunnen zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld: in vergelijking met andere psychiatrische ziektebeelden hebben personen met anorexia nervosa de hoogste kans op overlijden. In de afgelopen decennia is zeer veel geschreven over eetstoornissen. Nu is de tijd rijp voor een handzaam overzichtswerk van de kenmerken, gevolgen, achtergronden en behandelingen van eetstoornissen en van de mogelijkheden voor preventie. Dit handboek biedt een toegankelijk en actueel overzicht van de belangrijkste onderzoeken en behandelingsmogelijkheden. De huidige stand van de wetenschappelijke kennis is erin samengevat vooral met het oog op praktische relevantie voor hulpverlening en preventie. Hiervoor werd beroep gedaan op een grote groep deskundigen op het terrein van eetstoornissen. Daarbij is aan de auteurs gevraagd om hun kennis en ervaring te illustreren aan de hand van telkens dezelfde voorbeelden: Agnes (anorexia nervosa) en Joke (boulimia nervosa). Zo wordt de complexiteit en veelkleurigheid van de dagelijks praktijk door de diverse hoofdstukken weerspiegeld. Het Handboek Eetstoornissen is bruikbaar voor diverse hulpverleners en geinteresseerden: artsen, psychologen, psychiaters, preventiewerkers en zelfhulpgroepbegeleiders. Dit praktische overzichtswerk zal op grote belangstelling kunnen rekenen van een ieder die met de problematiek van eetstoornissen te maken heeft.