Handboek dwarslaesierevalidatie

Auteur:F W a Asbeck

  • Nederlands
  • 412 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2007
  • Samenvatting

    De revalidatie na een dwarslaesie is voor de patient een ingrijpend proces, waar vele specialismen bij betrokken zijn. De revalidant krijgt niet alleen te maken met medische maatregelen, maar ook met functionele, maatschappelijke en psychologische factoren. De diverse aspecten worden in de dwarslaesierevalidatie gecoordineerd en gestructureerd toegepast in de praktijk en daarmee heeft de dwarslaesierevalidatie een voortrekkersrol gespeeld voor de hele revalidatiesector.In Handboek dwarslaesierevalidatie komen alle maatregelen voor de patient aan bod vanuit de diverse betrokken specialismen. In zijn opzet volgt dit boek de “International Classification of Function” (ICF), waardoor niet alleen de revalidant centraal staat, maar bovendien overlappingen tussen de verschillende disciplines vermeden worden. In deze tweede, volledig herziene uitgave zijn ook hoofdstukken opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de acute ziekenhuisfase en de blijvende zorg na revalidatie. De meest voorkomende verschijnselen en klachten bij een dwarslaesie vormen het uitgangspunt voor de besprekingen van verder onderzoek en behandeling in deze fasen.Voor wie?Handboek dwarslaesierevalidatie maakt de kennis en ervaring die aanwezig zijn bij diverse specialismen en disciplines op het gebied van de dwarslaesierevalidatie toegankelijk voor professionals uit alle betrokken sectoren. Het handboek is geschreven met in de eerste plaats de revalidatie­arts (in opleiding) voor ogen. Dankzij de brede opzet is het echter ook zeer bruikbaar en toegankelijk voor huisartsen, verpleeg­huisartsen, neuro­logen, neuro­chi­rur­gen, traumatologen, ortho­peden, plas­tisch chirurgen, urolo­gen en andere specialisten die pa­tienten met aandoeningen van het ruggenmerg behande­len.Daarnaast is het boek zeker ook bruikbaar voor fysiotherapeuten/kinesotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen en revalidatietechnici die dwarsleasiepatienten behandelen.