Handboek dubbele diagnose

Handboek dubbele diagnose

  • Nederlands
  • 398 pagina’s
  • Tijdstroom
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Professionals in de verslavingszorg en in de ggz hebben in de praktijk veel te maken met clienten met verslavingsproblemen en psychiatrische aandoeningen die sterk met elkaar verweven zijn. In dat geval is geintegreerde behandeling en ondersteuning nodig zodat vanuit een geintegreerde optiek hulp geboden wordt door een multidisciplinair hulpverlenersteam.Het Handboek dubbele diagnose bepleit een geintegreerde behandeling voor dubbele-diagnoseclienten waarbij sprake is van complexe, comorbide aandoeningen op het vlak van verslaving en psychiatrie. Het boek is een omvattende bundeling van hoofdstukken waarin voor uiteenlopende stoornissen besproken wordt welke behandeling en zorgverlening is aangewezen.Het biedt professionals in de ggz – met name verslavingsartsen, verpleegkundigen, psychiaters en psychologen – een breed overzicht en praktische leerpunten. Het boek is tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.