Handboek creatieve therapie

Handboek creatieve therapie


Auteur:H. Smeijsters

  • Nederlands
  • 446 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2008
  • Samenvatting

    Dit boek stelt de (toekomstige) beroepsbeoefenaar in staat binnen een multidisciplinair team te verantwoorden wat Creatieve Therapie (CT) is en waarom dit wel of niet deel van het behandelingsaanbod moet zijn. Aan de hand van het door de auteur ontworpen ‘CT-molecuul’ wordt beschreven welke kennis en vaardigheden een creatief therapeut nodig heeft. Het CT-molecuul wordt ingevuld voor drama, muziek, beeldend en dans en beweging, ondersteund door verhelderende voorbeelden uit de praktijk. In het Handboek Creatieve Therapie komen de volgende onderwerpen aan de orde: diagnostiek, behandeling versus begeleiding, de indicatiestelling voor creatieve therapie en werkwijzen. Verder is er aandacht voor de belangrijkste psychotherapeutische referentiekaders en de afzonderlijke creatieve therapieen in vogelvlucht. Begrippen als creativiteit, creatief proces, spel, transitionele ruimte en expressie worden toegelicht. Daarnaast komt de creatieve therapie in relatie tot andere therapieen aan de orde en besteedt de auteur aandacht aan de maatschappelijke positie van het beroep, de professionalisering en het doen van onderzoek. Meerdere hoofdstukken handelen over het door de auteur ontwikkelde ‘analogeprocesmodel’ dat de mediumactiviteit van de client beschrijft als een psychisch, psychomotorisch en/of interactief fenomeen. Het analoge-procesmodel verbindt de ontwikkelingspsychologie van Daniel Stern met de semiotiek en het ‘werken in het medium’ in de creatieve therapie. Leerdoelen en leertaken overeenkomstig de uitgangspunten van ‘leren-leren’ en corresponderend met de afzonderlijke hoofdstukken, zijn als bijlage bij dit boek verkrijgbaar. Het boek is bedoeld voor de HBO-opleiding Creatieve Therapie, creatief therapeuten en therapeuten die in hun werk te maken hebben met creatieve therapie.