Handboek Corporate Finance & Treasury

Handboek Corporate Finance & Treasury


Auteur:Joop de Vries, Lex van der Wielen

  • Nederlands
  • Samenvatting

    Corporate Finance & Treasury is een leesbaar en helder gestructureerd boek dat de gebruiker een gedegen introductie geeft in deze twee aan elkaar gerelateerde financiele vakgebieden. Het boek is in eerste instantie geschreven als leerboek voor studenten aan HBO – opleidingen en (post)doctorale opleidingen op het gebied van financieel management. De auteurs nemen de lezer bij de hand en helpen deze stap voor stap bij het doorgronden en verklaren van de vaak moeilijke concepten van beide vakgebieden. In en na elk hoofdstuk zijn voorbeelden en opgaven opgenomen waarmee de lezer kan testen in hoeverre hij de leerstof werkelijk beheerst. Verder benadrukken de auteurs voortdurend de samenhang tussen de twee vakgebieden. Corporate Finance en Treasury leent zich ook uitstekend als handboek voor specialisten als bedrijfsjuristen, controllers en accountants die uit hoofde van hun functie nauw betrokken zijn bij het financieel management binnen ondernemingen en die zich daarvan een samenhangend beeld willen vormen.