Handboek Coachend Leiderschap

Auteur:Rudy Vandamme

  • Nederlands
  • 156 pagina’s
  • Partners & van Damme
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Rudy Vandamme: Handboek quot;Coachend Leiderschapquot; (2005) lt;br/gt;160 blz. Deventer, Entos. ISBN: 978-90-77458-04-4 Paberback 3e dr. 22,50 lt;br/gt;lt;br/gt;Dit boek gaat in de eerste plaats over leiderschap.lt;br/gt;De kernboodschap is tweevoudig: leiderschap is het noodzakelijke kader om coaching te doen werken. Maar omgekeerd is het ook zo dat de methodiek en het gedachtegoed van coaching de aard van het leiderschap verandert.lt;br/gt;Leiderschap van binnenuit betekent dat je als leidinggevende weet waar in je lichaam het leiderschap start.lt;br/gt;De integratie van coaching en leiderschap worden in drie delen uitgewerkt.lt;br/gt;Het eerste deel vertelt hoe je vanuit je persoonlijke ontwikkeling een coachende leider kunt worden.lt;br/gt;Het tweede deel legt uit hoe coaching binnen leidinggevende taken ingepast kan worden.lt;br/gt;Het derde deel is bedoeld om vanuit de achterliggende inspiraties te kijken wat coaching toevoegt.lt;br/gt;