Handboek angststoornissen

Handboek angststoornissen


Auteur:Nvt.

  • Nederlands
  • 504 pagina’s
  • Tijdstroom
  • maart 2011
  • Samenvatting

    De groep angststoornissen staat sinds de komst van de DSM-III in 1980 hoog op de onderzoeksagenda van de psychiatrie en psychologie. Niet alleen werden afzonderlijk van elkaar ontwikkelde behandelmodaliteiten als de cognitieve gedragstherapie en behandeling met antidepressiva met elkaar in contact gebracht, vergeleken op effectiviteit en gecombineerd, ook kwam onderzoek naar de etiologie en preventie van angststoornissen op gang.De relevantie van het onderwerp staat buiten kijf: angststoornissen behoren samen met de depressieve stoornis en middelenafhankelijkheid tot de common mental disorders. De groep angststoornissen staat in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast en gaan gepaard met een hoge mate van zorggebruik.Boeken die de groep angststoornissen tot nu toe tot onderwerp hadden, presenteerden de wetenschappelijke kennis vaak als een opsomming van feiten, terwijl de lezer geen integratie geboden werd. Wat miste was een Nederlandstalig handboek van internationaal niveau dat de wetenschappelijke evidentie op moderne wijze integraal presenteert in een samenhangend verband.In dit handboek, waaraan Nederlandse toponderzoekers en topclinici op het gebied van angststoornissen meewerken, worden plaatsbepaling, geschiedenis, epidemiologie, diagnostiek, gevolgen, preventie, evidence-based behandelingen en etiologie uitgebreid en op praktische wijze besproken. Het boek presenteert de kennis geintegreerd voor de eerste, tweede en derde lijn. Daarnaast bevat het boek een sectie ‘nieuwe ontwikkelingen’, waarin voor de toekomst beloftevolle, speciele onderwerpen aan bod komen.Het boek is geschreven voor huisartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen, inclusief opleidelingen, zoals assistenten en coassistenten.