Hall’s iconografisch handboek

Hall's iconografisch handboek


Auteur:James Hall

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Primavera Pers
  • september 1992
  • Samenvatting

    In dit boek kunt n stiel en makkelijk zoeken naar de betekenis van een kunstwerk, naai- de achtergrond of de bron van liet uitgebeelde thema. Hall’s Iconografisch handboek bestrijkt de gehele westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. De belangrijkste thema’s uit zowel de, klassieke mythologie en de klassieke geschiedenis als de bijbel en de geschiedenis van het christendom worden besproken. Tevens opgenomen zijn de bekende wereldlijke onderwerpen in de kunst. De zoekstructuur is heel eenvoudig. U kunt bijvoorbeeld zoeken onder ‘Emmausgangers’, ‘Augiasstallen’, attributen van heiligen (zaag’, ‘bijl’), bekende spreuken (‘Er in Arcadia ego) of zelfs bepaalde typen of handelingen: ‘soldaat’, ‘minnaars’, ‘knielen’. Ook is te vinden hoe onderwerpen als de Vier Jaargetijden en de Zeven Hoofdzonden door de eeuwen heen zijn uitgebeeld. In deze Nederlandse uitgave van James Hall’s handboek is extra aandacht besteed aan de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse Iconografie. Diverse nieuwe lemmata op dit gebied zijn toegevoegd, zoals ‘Doktersbezoek’, ‘Ongelijke liefde’ en het verhaal afgebeeld op de omslag van dit boek: ‘De bakker van Eeklo’. De redactie van de vertaling, evenals de toevoegingen zelf, zijn van de hand van prof. dr. Ilja M. Veldman, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en drs. Leendert D. Couprie, universitair docent aait de Rijksuniversiteit Leiden en gespecialiseerd in systematische iconografie.