Haarlem centraal

Haarlem centraal


Auteur:Rob van Doorn

  • Nederlands
  • 343 pagina’s
  • Ellessy
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Een duivelse samenzwering bedreigt de stadHaarlem. Een terroristische aanslag vindt plaats ener ontwikkelt zich een gevaarlijk kat-en-muisspelmet als middelpunt de Spaarnestad en de enigovergebleven stadsbestuurder, wethouder FritsHalen. Frits wordt tijdens het onderzoek naar dedaders steeds meer deelgenoot van het werkvan geheime diensten en schimmige terroristen.Hij werkt nauw samen met een voormaligemedewerker, die een topfunctie bekleedt bijde AIVD, de Nederlandse veiligheidsdienst.Frits wordt heen en weer geslingerd tussen zijnwerk en zijn gezin. Hij bezoekt Afghanistan waarNederlandse militairen voor een schier onmogelijkeopgave staan.Al Qaida is echter nog niet klaar met de wereld.De hoofdpersonen verplaatsen zich van demooie provinciehoofdstad van Noord-Holland viaAfghanistan, Azerbeidzjan en Iran naar New York.Het priveleven van Frits Halen wankelt en hij komtvoor belangrijke dilemma’s te staan. Wie is vriend enwie is vijand?Rob van Doorn (1954) woonde tot zijn 35e in Haarlem. Inde jaren tachtig van de vorige eeuw was hij raadslidin de Spaarnestad, daarna vakbondsbestuurder enin de periode van april 2010 tot juli 2013 was hijwethouder “van buiten” in “de mooiste stadvan Nederland”. Tussendoor heeft hij verschillendebedrijven opgericht waar hijde bezielende directeur van was. Alsconsultant adviseert hij over fusiesen reorganisaties.Rob woont vanaf 1996 in Amersfoort, op de rand van het dorp Hoogland.Haarlem Centraal is zijn thrillerdebuut.