H.J. van Mook 1894-1965

H.J. van Mook 1894-1965


Auteur:Tom van den Berge

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Thoth
  • mei 2014
  • Samenvatting

    De biografie van de controversiele laatste landvoogd van Nederlands- Indie, H.J. van Mook (1894-1965), die in juli 1947 een grootscheepse militaire actie tegen de Republiek Indonesie ontketende. Desondanks was Van Mook de man die gedurende zijn hele carriere ‘een vrij en gelukkig Indonesie’ – dekolonisatie – tot zijn lijf- spreuk had. Goed bestuur was volgens hem de basis voor een onafhankelijk Indonesie, maar ook de legitimatie van het Nederlandse gezag in Indie. Deze biografie toont de zware innerlijke strijd van de bestuurder pur sang die Van Mook was.Ook in zijn persoonlijke leven streed Van Mook een zware innerlijke strijd. Hij liet zijn echtgenote achter in Nederland waar hij na zijn ontslag in 1948 neergestreken was en emigreerde naar Amerika. Daar was hij enige jaren hoogleraar openbaar bestuur in het prestigieuze Berkeley, vervulde hij tot zijn pensioen een topfunctie bij de Verenigde Naties, maar leed hij een teruggetrokken bestaan.”Een vrij en gelukkig Indonesie” laat zien hoe Van Mooks politieke en persoonlijke leven op een dramatische wijze met elkaar verbonden zijn.Tom van den Berge heeft voor deze biografie als enige gebruik kunnen maken van het omvangrijke persoonlijke archief van Van Mook.