Gynaecologie

Gynaecologie


Auteur:Akash M. Mehta

  • Nederlands
  • 108 pagina’s
  • Prelum Uitgevers
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Er zijn al veel pogingen gedaan om een allesomvattend en toch beknopt overzicht te bieden van de geneeskunde. Maar weinig pogingen zijn geslaagd. Met de totstandkoming van de reeks Mehta Medisch is eindelijk een synopsis van het gehele vakgebied gerealiseerd. Akash Mehta schreef een samenvatting van alle bestudeerde leerstof in de opleiding geneeskunde. Hij breidde deze samenvattingen uit met relevante beschouwingen, illustraties en praktijkgerichte beslisbomen. Deze samenvattingen zijn inmiddels een begrip geworden en nu voor het eerst – volledig geactualiseerd – als zakboek beschikbaar. Niet alleen voor studenten, maar juist ook voor generalistisch ingestelde medische professionals zoals huisartsen, internisten, paramedici en verpleegkundigen. Voor professionals die zijn gebaat bij een snel en toch degelijk, diepgaand overzicht van de geneeskunde.In dit deel staan drie gynaecologische en vijf obstetrische presentaties centraal. Aan de hand van deze presentaties worden de belangrijkste ziektebeelden behandeld en wordt ingegaan op de theoretische en praktische achtergronden.