Guido Gezelle

Guido Gezelle


Auteur:Guido Gezelle

  • Nederlands
  • Poezie Centrum Vereniging
  • augustus 1999
  • Samenvatting

    Traditioneel en modern wordt in deze bloemlezing in het licht gesteld. Het vormt de leidraad doorheen de inleiding en de keuze van de gedichten. De traditie betekende voor Gezelle niet alleen een wereld van oude waarden en structuren waarvan de godsdienst de grondslag vormde en waarvoor hij, met het oog op het behoud ervan, zich als katholiek priester en journalist met veeidealistische ijver heeft ingezet.