Grote Pedagogen In Klein Bestek

Auteur:Tom Kroon

  • Nederlands
  • 318 pagina’s
  • SWP
  • december 2007
  • Samenvatting

    In oude teksten over opvoeding vind je soms inzichten die naadloos aansluiten bij je eigen ideeen. Maar oude pedagogische inzichten kunnen ook inspireren doordat ze juist haaks staan op alles wat we tegenwoordig vanzelfsprekend vinden. Helaas komen de meeste opvoeders en pedagogische professionals er nauwelijks toe om kennis te nemen van het gedachtegoed van grote pedagogen. Dat is vooral een gemis omdat de pedagoog van vroeger en de pedagoog van nu veel gemeen hebben. Ze delen in ieder geval het besef dat kinderen in een beperkt aantal jaren tot een vorm van zelfstandigheid moeten opgroeien, zodat ze een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.In Grote pedagogen in klein bestek worden het gedachtegoed en de levensloop van zesenveertig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot Korczak en Mohammed tot Montessori. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding, en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen?