Grote Historische Topografische Provincie Atlassen / druk 1

Grote Historische Topografische Provincie Atlassen / druk 1


Redactie:Huib Stam

  • Nederlands
  • 1904 pagina’s
  • Nieuwland
  • april 2006
  • Samenvatting

    Set Grote Historische Provincie AtlassenVoor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geinteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeevenaarde bron van informatie.In deze 11-delige set atlassen zijn zulke topografische kaarten verzameld die de heel Nederland bestrijken per provincie. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn ‘stille getuigen’ van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen.- Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap;- Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen;- Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan;- Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing;- Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt.De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug.In deze reeks zijn ook los bestellen: Grote Historische Atlas van Groningen, Fryslan, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabrant en Limburg.