Grote Historische Topografische Atlas / Overijssel

Grote Historische Topografische Atlas / Overijssel


Auteur:H. Wonink

  • Nederlands
  • 168 pagina’s
  • Nieuwland
  • november 2005
  • Samenvatting

    Grote Historische Atlas OverijsselTopografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaalVoor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geinteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeevenaarde bron van informatie.In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Overijssel bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn ‘stille getuigen’ van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen.Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap.Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen.Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan.Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing.Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt.De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug.In deze reeks zijn ook verschenen:Grote Historische Atlas Zuid-HollandGrote Historische Atlas GelderlandGrote Historische Atlas UtrechtGrote Historische Atlas Noord-Brabant