Grote Filosofen

Grote Filosofen


Redactie:J. Davidse

  • Nederlands
  • 178 pagina’s
  • Agora
  • september 2000
  • Samenvatting

    Dit boek is bestemd voor lezers, die filosofisch wel geinteresseerd zijn, maar die niet de gelegenheid hebben of ook de scholing missen om zich diepgaand met allerlei grote denkers in te laten. Op een aantrekkelijke manier kunnen zij via de signalementen van dit door dr. J. Davidse geredigeerde -de boek kennis maken met filosofen als Plato, Descartes, Kant en Levinas.In totaal passeren negen West Europese denkers de revue: Plato (‘De eerste grote filosoof’), Aristoteles (Van nachtuilskuiken tot Arendsoog: Aristoteles over de conditie van de mens’), Thomas van Aquino (‘Het verlangen naar weten en het geloof’), Descartes (Zoeken naar kennis en levenskunst’), Immanuel Kant (‘Hoogtepunt en keerpunt in het moderne denken’), Karl Marx (‘Het humanisme van Karl Marx”), Nietzsche (‘Nietzsche en het postmodernisme’), Levinas (Levinas en de liefde’), Ludwig Wittgenstein (‘Filosoferen op het scherp van de snee’).