Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel

Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel


Auteur:L. Dasberg

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • september 1994
  • Samenvatting

    Inmiddels een ‘klassieker’. Het boek kritiseert de idealistische opvoedingstheorieen en belicht de schaduwzijden van het zogenaamde ‘Jeugdland’, de eigen kinderwereld, waarin het kind ‘om bestwil’ wordt afgeschermd van de maatschappelijke werkelijkheid. Dasberg pleit voor een pedagogiek die meer rekening houdt met de materiele en maatschappelijke omstandigheden van kinderen en hun opvoeders.