Gronings

Gronings


Auteur:Siemon Reker

  • Nederlands
  • 139 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Wat betekenen de woorden bozzem, nuver en schuddeldouk?Wie zijn de Stadjers? Hoe luidt de vertaling van Ik haar der meer veur doun most? Wat betekent het als iemand zo’n aibelzen hoast heeft?Groningers vinden zelf dat eelsk (‘aanstellerig’) hun mooiste woord is. Buiten de provinciegrenzen is echter de Groningse uitspraak van woorden als ‘lopen’ (loopm), ‘koe’ (kou) en ‘ziekenhuis’ (zaiknghoes) bekender. Deze woorden worden niet overal in Groningen op dezelfde manier uitgesproken: er zijn van oudsher in Groningen grote verschillen in uitspraak, en niet alleen tussen stad en provincie. Zowel de stedelijke als de regionale varianten van het Gronings komen in dit boek aan bod, waarbij onder andere ingegaan wordt op de geschiedenis van het Gronings en op de klanken van dit dialect. Ook is er aandacht voor literatuur in en over het Gronings. Siemon Reker (Uithuizen, 1950) is bijzonder hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.