Grondslagen van Auditing en Assurance

Grondslagen van Auditing en Assurance


Redactie:Majoor, Barbara

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Grondslagen van Auditing en AssuranceGrondslagen van Auditing en Assurance (voorheen Algemene beginselen) is het eerste deel uit de serie Elementaire theorie accountantscontrole. De serie biedt een zeer compleet en actueel overzicht van het vakgebied Auditing en Assurance. Grondslagen van Auditing en Assurance beschrijft de beginselen van de accountantscontrole, het accountantsberoep, controledoelstellingen, risicoanalyse, controle-informatie, beroepsethiek, onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing, beoordelingsopdrachten en samenstellingsopdrachten. Bij de behandeling van de onderwerpen is rekening gehouden met alle actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de ‘clarified’ tekst van de controlestandaarden.De duidelijke structuur en het uitgebreide, geintegreerde oefenmateriaal helpen de student zich optimaal voor te bereiden op tentamens en examens. Extra oefeningen ter voorbereiding zijn te vinden op de website www.elementairetheorieaccountantscontrole.noordhoff.nl.