Grondslagen administratieve organisaties / A Algemene beginselen + CD-ROM

Grondslagen administratieve organisaties / A Algemene beginselen + CD-ROM


Auteur:E.O.J. Jans

  • Nederlands
  • 337 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2007
  • Samenvatting

    In Algemene beginselen staat het zogenaamde drieluikconcept centraal: organisatie, informatieverzorging en administratieve organisatie. Het functioneren van organisaties is immers niet alleen afhankelijk van mensen en middelen, maar ook van informatieverzorging. Er moeten organisatorische maatregelen getroffen worden voor een goed functionerend systeem van informatieverzorging. Het tot stand brengen en in stand houden van een dergelijk systeem is de doelstelling van het vak Administratieve Organisatie.