Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg

Auteur:W. De Haas

  • Nederlands
  • 313 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juni 2008
  • Samenvatting

    De auteur wil met dit boek het werken met groepen begrijpelijker, gemakkelijker en effectiever maken.Willem de Haas beschrijft de processen die zich binnen groepen afspelen concreet en herkenbaar en hij maakt deze inzichtelijk met behulp van de theorie van de groepsdynamica. Hij laat zien hoe krachtig deze groepsprocessen in de praktijk kunnen werken. Telkens zet de auteur daarbij uiteen hoe een groepsleider deze processen kan sturen in het belang van taak en doel van de groep.Het boek is opgezet als handleiding: het volgt de natuurlijke ontwikkeling van de groep – van de allereerste bijeenkomst tot het moment van uit elkaar gaan, en is voorzien van vele voorbeelden, tips en praktische tools. Aan het eind is een trouble-shootinggids opgenomen, met oplossingen voor de meest voorkomende problemen waar een groepsleider mee te maken krijgt.Deze handleiding is primair geschreven voor alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en somatische zorg die met clienten-, patienten- of bewonersgroepen werken. Professionals die in verwante sectoren als onderwijs en welzijn met groepen te maken hebben, zullen ook veel aan dit boek hebben.