Grieks-Nederlands

Grieks-Nederlands


Auteur:G.J.M. Bartelink

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Prisma
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Het woordenboek Oudgrieks dat de gymnasiast optimaal bedient.Het bevat: * de woordenschat van veelgelezen auteurs uit de Oudheid: Homerus, Herodotus, Sophocles, Euripides, Thucydides, Lysias, Xenophon, Plato, Demosthenes, Plutarchus en het Nieuwe Testament; * ruim 30.000 trefwoorden, waaronder ook afwijkende werkwoordsvormen; * met een Appendix met grammaticale, mathematische en cultuurhistorische termen;* een heldere lay-out en een gebruikersvriendelijke typografie. Het boek sluit uitstekend aan op het lesprogramma klassieke talen van het middelbaar onderwijs.