Graded activity

Graded activity


Auteur:Albere Koke

  • Nederlands
  • 188 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Graded activity is niet hetzelfde als oefentherapie met chronische pijnpatienten. Het is een gestructureerde begeleiding (coaching) die erop gericht is om binnen een afgesproken tijd in kleine stappen te komen tot een toename of uitbreiding van functioneren. Hierbij gaat het om allerlei activiteiten uit het dagelijks leven en/of de werksituatie.Graded activity beschrijft een gedragsgeorienteerde behandeling die de kwaliteit van het leven van een (te) grote groep mensen met chronische pijn kan verbeteren. De hulpverlener leert om de client te motiveren tot gedragsverandering en de client leert om te gaan met de problematiek van zijn klachten. Deze gezamenlijke werkwijze is er dus op gericht dat zowel de hulpverlener als de client zijn verantwoordelijkheid neemt.Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de achterliggende theorie beschreven. Tussen deel 1 en 2 worden twee casussen behandeld die bij de praktische uitwerking van graded activity gebruikt worden. In het tweede deel wordt stapsgewijs de behandelmethode graded activity besproken. De theorie wordt aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.Voor wieGraded activity is een praktisch geschreven boek voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en alle andere hulpverleners en studenten die in hun behandelpraktijk te maken hebben met patienten met chronische (pijn) klachten en die meer inzicht willen krijgen in waarom clienten een bepaald gedrag vertonen en hoe dit beinvloed kan worden met betrekking tot het fysiek functioneren.