Gouden Eeuw

Gouden Eeuw


Auteur:M. Prak

  • Nederlands
  • 341 pagina’s
  • SUN
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Deze geschiedenis van de Nederlandse Gouden Eeuw is levendig en toegankelijk geschreven en bestemd voor een breed publiek. Gouden Eeuw is bovendien het eerste beknopte overzichtswerk waarin het voornaamste historische onderzoek van de afgelopen decennia is samengevat. Iedereen heeft wel eens van de Gouden Eeuw gehoord. Namen van zeventiende-eeuwers als Rembrandt van Rijn, Michiel de Ruyter en Johan de Witt, of van een bedrijf als de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), klinken velen nog altijd bekend in de oren. Maar waarom waren ze eigenlijk belangrijk? En hoe komt het dat Nederland in de zeventiende eeuw zo’n enorme bloei doormaakte, dat van een ‘gouden’ eeuw gesproken kan worden? Op dergelijke vragen geeft Gouden Eeuw een antwoord.