Goederenrechtelijke colleges

Goederenrechtelijke colleges


Auteur:J.E. Fesevur

  • Nederlands
  • 302 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • januari 2006
  • Samenvatting

    In dit boek wordt een beknopt raamwerk van het goederenrecht gepresenteerd, toegesneden op een universitaire studie in een gecomprimeerd tijdsbestek. Het beoogt inzicht te verschaffen in de grondbeginselen, die op dit – veelal als moeilijk en abstract ervaren – rechtsgebied werkzaam zijn. Door het geven van vele voorbeelden is getracht de abstractiegraad zoveel mogelijk terug te dringen. Het onderscheid tussen het primaire en de uitweiding of illustratie komt tot uiting door een verschil in lettergrootte.De auteur is 35 jaar verbonden geweest aan de Juridische Faculteit te Utrecht. Naast het doceren van andere vakken en intensieve contacten met de rechtspraktijk, verzorgde hij gedurende meer dan 30 jaar de colleges Goederenrecht. Op dit vakgebied verschenen meerdere boeken en artikelen van zijn hand. Hij promoveerde op een dissertatie over het retentierecht.