Goederenrecht

Auteur:W. Reehuis

  • Nederlands
  • 823 pagina’s
  • Kluwer
  • september 2006
  • Samenvatting

    Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden achtereenvolgens behandeling de openbare registers, verkrijging en verlies van goederen, overdracht, derdenbescherming, wijzen van levering, verkrijging door verjaring, bezit, gemeenschap, eigendom, burenrecht, mandeligheid, beperkte genotsrechten, appartementsrecht, verhaal en voorrang, pand en hypotheek, voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, financielezekerheidsovereenkomst en tal van andere onderwerpen die hiermee in verband staan. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht. Om dat te bereiken besteedt het, behalve aan leerstukken, veel aandacht aan begripsvorming en uitleg. Hierbij bestaat steeds oog voor het bredere verband waarbinnen zowel begrippen als leerstukken functioneren. Het boek kent vele voorbeelden om het goederenrecht tot leven te brengen. De opzet als leerboek neemt niet weg, dat deze uitgave ook een goede handleiding vormt voor de rechtspraktijk.