Goed onderwijs

Auteur:A. Augustinus

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Damon B.V.
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink en Hans van ReisenWat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken?In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen.Hij schreef het boek op verzoek van een bekende uit Carthago, en het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop een docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden.Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de bijbel. Aan het slot volgt nog een tweede samenvatting daarvan in slechts enkele bladzijden.Veel van wat Augustinus in dit boek beschrijft is nog steeds van belang en in onze tijd toepasbaar voor iedereen die goed onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn. En de samenvattingen van de christelijke leer zijn minstens nuttig voor wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is.De nieuwe vertaling is voorzien van een uitgebreide inleiding en staat afgedrukt naast de originele, Latijnse tekst.INHOUDInleiding 7Aankomend leraar 8Deogratias, een bezorgde leraar 9Augustinus, een ervaren voorganger 10Geloofsvorming in de vroege kerk 13Goed onderwijs: christendom voor beginners 22Achtergronden 27Waarde en invloed 29Tekst en vertaling 32Bibliografie 351 Latijnse tekstuitgaven 352 Vertalingen 35a. Nederlandse vertalingen (chronologisch) 35b. buitenlandse vertalingen (op taal, chronologie en vertaler) Duits 36Engels 37Frans 38Italiaans 38Spaans 393 Achtergrondliteratuur 39Goed onderwijs; Christendom voor beginners (Latijn/Nederlands) 43Voorwoord (1-4) 431 Goed onderwijs geven 55Het verhaal vertellen (5-10) 55Instructie en bemoediging per doelgroep (11-13) 75Blijmoedig doceren (14-22) 892 Praktische inleiding in het christendom 123Verschillende doelgroepen (23-24) 123Modelbetoog (24-49) 127De juiste motivatie (24-27) 127Rondgang door het Oude Testament (28-39) 137Rondgang door het Nieuwe Testament (39-49) 169Verdere instructie (50) 1953 Het christendom in een kwartier 199Aanleiding (51) 199Verkort modelbetoog: kern van de leer (52-55) 199Register op bijbelteksten 213Over de vertalers 216