Goed gezien

Auteur:W. Geene

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Pak
  • maart 2004
  • Samenvatting

    Ieder mens heeft van jongs af aan een natuurlijke onderzoeksdrang. We zijn niet alleen nieuwsgierig, we willen ook problemen overwinnen. Op school gaan leerlingen bewust onderzoek doen: ze vragen naar het hoe en waarom en ze ontwikkelen een eigen visie. In hun beroep hebben ze daar later veel voordeel van. Echte professionals weten hoe ze problemen moeten aanpakken. Tegenwoordig is onderzoek doen op alle scholen voor voortgezet onderwijs weliswaar geen apart vak, maar wel een verplicht onderdeel van het examendossier. Al in de onderbouw wordt aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden; in sector- en profielonderzoeken komen al die vaardigheden samen. Ook op mbo-scholen en hbo-scholen maakt het (verder) ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden deel uit van het curriculum. ‘Goed gezien’ is geschreven om onderzoekers te leren problemen te onderkennen, aan te pakken en op te lossen. Dat wil niet zeggen dat elk probleem op een en dezelfde manier moet worden aangepakt. Elk onderzoek is een avontuur op zich, waarbij onderzoekers hun eigen keuzes maken. Onderzoek doen is niet altijd eenvoudig, onderzoekstaal ook niet. Ik heb mijn uiterste best gedaan tegemoet te komen aan de wens van vele collega’s van diverse scholen en schooltypen om extra aandacht te schenken aan het taalgebruik. Ze hebben mij wat dit betreft kritisch gevolgd, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben.