Goed bestuur in de egoisteneconomie

Goed bestuur in de egoisteneconomie


Auteur:Hans Dijkstra

  • Nederlands
  • 218 pagina’s
  • Mediawerf
  • juni 2011
  • Samenvatting

    De aandacht voor goed bestuur is de laatste decennia sterk gegroeid.Corporate governance staat in de belangstelling van organisaties, hun bestuurders en commissarissen. Er kwam uitgebreide regelgeving waarin themas als transparantie en comply or explain bijna bezweringsformules werden.Het faillissement in 2008 van de Amerikaanse bank Lehman Brothers liet echter zien dat uitwerking van de principes van good governanceniet voldoende was om dit soort calamiteiten te voorkomen. De wereld belandde in de grootste fi nancieel-economische crisis sinds decennia.Hoe kan dat?Hans Dijkstra vindt het antwoord in eigenaarschap; in een economie die beheerst wordt door egoisme en kortetermijndenken.Dit boek bepleit verantwoord eigenaarschap als voorwaarde voor een solide kapitalisme en een weerbare samenleving. Het gaat over de kwetsbaarheid van het kapitalisme waarin aandeelhouders aandeelhandelaars bleken. En over burgers die in het stemhokje hetzelfde gedrag vertonen: teveel gericht op snel resultaat, met te weinig aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en de lange termijn.Goed bestuur in de egoisteneconomie is een eyeopener voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, beleidsmakers, pensioenfondsen, zakelijke dienstverleners en andere geinteresseerden in de wereld van bestuur en toezicht.Hans Dijkstra is als registeraccountant werkzaam bij een groot accountantskantoor.Hans Dijkstra neemt ons mee op een uitgebreide maar ook beklemmende trektocht door alle wegen en stegen van het Grote Bedrijvenpark.(Gert van Maanen is toezichthouder en tevens raad in de Ondernemingskamer).Het marxisme als vorm van landsbestuur leidde tot perversiteit, idem een uit waarden en instituties losgeslagen neoklassieke economische theorie. Dit boek maakt duidelijk dat niet de economie het centrale organisatiebeginsel van een samenleving is, naastenliefde is dat.(Hans Strikwerda is hoogleraar organisatie en verandering aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij Nolan, Norton Co).Met zijn rake analyse van de oorzaken van de fi nancieel-economische crisis tilt Hans Dijkstra de governancediscussie naar een hoger niveau. (Marike van Zanten, fi nancieel-economisch journalist, auteur van Mevrouw, mijne heren…).