Goed begrepen / begrijpend en studerend lezen voor groep 8

Auteur:Z. van Mersbergen

  • Nederlands
  • 48 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Oefenstof begrijpend lezen, bestaande uit 24 lessen die mede tot doel hebben om het leesplezier te bevorderen. Uitgangspunten zijn: betrokkenheid, interactief met de tekst bezig zijn, gebruik van naslagwerken, oefenen van leesstrategieen, zoals kritisch, orienterend, nauwkeurig en studerend lezen, en oog hebben voor tekstopbouw. Het pakket bevat tevens drie genormeerde toetsen waarmee de vorderingen bepaald kunnen worden.