Gods toorn over Nederland

Gods toorn over Nederland


Auteur:J. Rentes de Carvalho

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • Atlas-Contact
  • september 2008
  • Samenvatting

    De hoorn des overvloeds die in de loop van de laatste halve eeuw over Nederland uitgestort werd, bracht niet louter zegeningen. GODS TOORN OVER NEDERLAND belicht de merkwaardige consequenties van de welvaart waarmee Nederland zo gul gekastijd werd.GODS TOORN OVER NEDERLAND is ook het relaas van het leven en de tegenstrijdige gevoelens van een allochtoon die zich na vijftig jaar Nederland nog steeds diep verscheurd voelt tussen twee culturen en twee talen – de Nederlandse en de Portugese -, twee zeer verschillende houdingen tegenover de samenleving, de religie, de politiek, of zoiets banaals als wat er dagelijks op tafel komt.Bovendien is het het verhaal van een zoektocht. Niet naar een modieuze ‘identiteit’, maar naar de oorzaken van de onrust en verwarring die het gevolg zijn van zo’n dubbelleven.Pas tegen het einde van die tocht blijkt dat de ontegenzeggelijk verrijkende confrontatie ook een keerzijde heeft. En dat het geen gemakkelijke opgave is uit te maken wat als winst en wat als verlies moet worden aangemerkt.