Gods onkruid

Gods onkruid


Auteur:W. Zaal

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • maart 1997
  • Samenvatting

    Waarom zegt een palingboer dat hij de Zaligmaker is? En wat bezielt mensen om hem te geloven? Dit boek legt een stuk verzwegen geschiedenis van Nederland bloot: de opstand van messiassen en sekteleiders tegen de verstarde kerken. Een schipper riep in Zwijndrecht het koninkrijk Gods uit, een boer uit Opperdoes ontdekte dat de bijbel hem al voorspeld had, een onderwijzeres in Veenendaal bleek de Heilige Geest te zijn en allen kregen volgelingen. Hoe ging het toen verder: wie greep de macht in de sekte en wat gebeurde na de dood van de profeet?