God Is Een Werkwoord

God Is Een Werkwoord


Auteur:D. Cooper

  • Nederlands
  • 319 pagina’s
  • Ankh Hermes
  • september 1998
  • Samenvatting

    GOD IS EEN WERKWOORDEen mystieke visie op de kabbalaIn God is een werkwoord laat rabbijn Cooper het belang zien van de joodse mystiek voor onze tijd. Eerst geeft hij een inspirerende en heldere uiteenzetting van de belangrijkste begrippen uit de kabbala. De ziel, de onkenbare God, karma en reincarnatie, alles wordt uitgelegd in termen van het hedendaagse denken. Hij illustreert zijn theorie aan de hand van veel verhelderende voorbeelden die hij put uit de rijke schat aan chaisidische verhalen, zo kenmerkend voor de joodse traditie. Vervolgens geeft hij aan hoe een en ander kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de grote vragen van deze tijd, ook de vraag over het kwaad, dat zich in deze eeuw zo duidelijk heeft gemanifesteerd. Deze vragen komen in een verrassend nieuw licht te staan. De joodse mystiek is volgens Cooper overigens niet iets om alleen maar over te lezen, je moet haar beoefenen. Het boek bevat dan ook talrijke oefeningen, waaronder veel meditaties, die de lezer helpen bij de eerste schreden op het pad van de mystiek.