God, geld & gehoorzaamheid

God, geld & gehoorzaamheid


Auteur:Silvan Schoonhoven

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • april 2012
  • Samenvatting

    De keerzijde van het succes van de pinkstergemeenteOnthullend verhaal over de snelst groeiende kerk van NederlandHoewel in Nederland de kerken leegstromen, telt de pinkstergemeente inmiddels ruim 120.000 actieve leden. Het zijn hechte en enthousiaste gemeen schappen, onder leiding van markante voor gangers.Leden verbinden zich vaak aan hun kerk door donaties van soms tienduizenden euro’s. De combinatie God, geld en gehoorzaamheid is echter niet altijd een gelukkige. Opvallend vaak vertillen pinkstergroepen zich aan hun eigen ambities, vooral financieel. Ook slaat bevlogenheid nogal eens om in machtsmisbruik en zelfs sektarisme.Silvan Schoonhoven beschrijft het ontstaan, de ambitie en het succes van de pinkster gemeente, maar onderzoekt ook waarom hetzo vaak misgaat en wat de gevolgen daarvan zijn voor getroffen gezinnen. De kracht en de zwaktes van de pinkster gemeente komen samen in een meeslepend geschreven boek.