God, een open vraag

God, een open vraag


Auteur:A. Houtepen

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Boekencentrum
  • mei 2000
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft de cultuurfilosofische achtergronden van het hedendaagse afscheid van God. Maar vooral geeft het nieuwe denkwegen aan in de filosofie en de theologie van de laatste decennia, die kunnen leiden tot een herstel van de verbinding tussen God en de cultuur. Houtepen keert daartoe terug naar het denken van de veel verguisde Descartes en verwerpt de keuze – de weddenschap – van Pascal. Maar Descartes moet dan wel ‘postmodern ‘gelezen worden, vanuit de diepste achtergronden van zijn methodische twijfel, die hij in zijn filosofische meditaties heeft verwoord. Geloof en rede blijken geenszins elkaars tegendelen, het geloof in God leidt juist tot een verdiept verstaan van rationaliteit. Wie God wegdoet uit het denken, vervalt noodzakelijk tot bijgeloof, aldus de auteur. De theologie is er om dit bijgeloof te voorkomen en te bestrijden, zoals de geneeskunde dat doet met ziekte en de rechtspraktijk met misdaad en onrecht. Zo geeft dit boek aan de theologie zijn oorspronkelijke fundament terug en daarmee ook de betekenis ervan voor de hedendaagse cultuur.