Globalisering

Globalisering


Auteur:George Soros

  • Nederlands
  • 206 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • mei 2002
  • Samenvatting

    George Soros verdiende miljarden in de valutahandel en stelt sindsdien een deel van zijn kapitaal in dienst van rechtvaardigheid en democratisering in de hele wereld. Economische rechtvaardigheid is volgens hem slechts in een democratische samenleving mogelijk en zijn doel is daarom het stimuleren en versterken van de open samenleving. Met name in het voormalige Oostblok bouwde hij een netwerk op van scholen en instellingen om jongeren te leren wat nodig is voor een open samenleving. Soros ziet in de globalisering een bedreiging voor democratie, en hij moet constateren dat onze nationale regeringen hopeloos achterlopen. Daartegenover staat dat na 11 september 2001 de bereidheid tot internationale samenwerking is toegenomen.Die kans moeten we grijpen en Globalisering laten zien hoe we een wezenlijke stap vooruit kunnen zetten. Veel meer dan in zijn eerdere boeken gaat George Soros in op de praktische haalbaarheid van zijn idealen.