Boekbeschrijvingen

Glimlach in woorden


Auteur:Nel Benschop

  • Nederlands
  • 32 pagina’s
  • Kok
  • november 1998
  • Samenvatting

    Haar vijftien poeziebundels maken Nel Benschop tot onze nationale dichteres. Ze weet in haar gedichten een toon te treffen die door tallozen herkend wordt.Niet alleen haar gedichten maar ook haar spreuken maken haar zo bemind: vele lezers worden geraakt door haar verrassende uitspraken over geloof, liefde tot God en de naaste, over levenskunst (geven, spreken en zwijgen, geluk) en de natuur.Na Verborgen bloemen (7e druk) verschijnt er een nieuwe bloemlezing uit de spreuken van de afgelopen jaren. Ze zijn voor deze bundel door Nel Benschop eigenhandig gecalligrafeerd.De fraaie aquarellen van Frouke Botma, die ook eerdere bundels illustreerde, maken van Glimlach in woorden een kleinood, zeer geschikt om iemand cadeau te doen.

    Exit mobile version