Giordano Bruno

Giordano Bruno


Auteur:Frances Yates

  • Nederlands
  • 438 pagina’s
  • Synthese
  • april 2011
  • Samenvatting

    Frances Yates toont in deze alom geprezen studie aan hoe groot de invloed van het hermetisme was op het renaissance-denken. Zij plaatst de Italiaanse filosoof Giordano Bruno, wiens leven eindigde op de brandstapel, in de traditie van Hermes Trismegistus. Zij geeft daarmee niet alleen een overzicht van de bijna 2000 jaar oude hermetische traditie, maar tevens van het humanisme in de renaissance en de interactie ” en conflicten ” van het renaissance-denken met de magie en het occultisme.Yates draagt met dit klassike werk bij aan een beter begrip van deze ongrijpbare denker en van het zestiende-eeuwse filosofische, religieuze en politieke denken. Het boek is daarmee een uitermate geslaagde poging om een nagenoeg ontbrekend, of op zijn minst verwaarloosd, hoofdstuk in de westerse intellectuele geschiedenis aan te vullen en het denken over magie en occultisme in de renaissance in kaart te brengen.