Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie

Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie


Auteur:N.J. Pender

  • Nederlands
  • 392 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • februari 2009
  • Samenvatting

    In Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie staan de belangrijkste concepten, theorieen en modellen op dit gebied centraal. Ook worden er handvatten aangereikt om (evidence based) concrete toepassingen te realiseren, resultaten te meten en kritisch na te denken over verbeteringen in de toekomst.Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie biedt modellen op individueel, gezins- en gemeenschapsniveau. Daarbij haakt het boek zo veel mogelijk in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de veranderende leefomgeving, sociale en culturele verschillen en de toename van overgewicht, drink- en rookgedrag en stress.Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een verpleegkundige of paramedische opleiding volgen.Nola Pender was verbonden aan de University of Michigan en is inmiddels gepensioneerd; Carolyn Murdaugh is verbonden aan de University of Arizona en Mary Ann Parsons aan de University of South Carolina. Marian Adriaansen, verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling en bewerking, is als lector Langdurige Zorg verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.