Gezondheidsvoorlichting en preventie / druk 3

Gezondheidsvoorlichting en preventie / druk 3


Auteur:B. Stassen

  • Nederlands
  • 415 pagina’s
  • Reed business
  • september 2004
  • Samenvatting

    Deze derde druk van Gezondheidsvoorlichting en preventie is op een drietal punten verbeterd. De eerste verbetering zit hem in de patientgerichte benadering, waarbij patientenparticipatie ter bevordering van de gezondheid een belangrijk uitgangspunt is.In de tweede plaats is deze druk geactualiseerd naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. Verder gaat deze druk uitgebreider in op de gezondheidstoestand van de wereld. Deze leidraad voor verpleegkundigen is completer door aanvulling van nieuwe inzichten op het gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie. Erg praktisch is de PGO-vriendelijke (Probleem Gestuurd Onderwijs) inhoudsopgave. Gezondheidsvoorlichting en preventie beschouwt de gezondheid vanuit macro-, meso- en microniveau en is opgebouwd uit twee delen. Aan de hand van epidemiologische gegevens, indicatoren en beleid brengt het eerste deel de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart. Deel twee behandelt het bevorderen van de volksgezondheid door middel van voorlichting en preventie. Kortom dit leerboek is onmisbaar voor HBO-V-opleidingen. De leerinhouden sluiten aan op de deelkwalificaties en eindtermen van niveau 5.N.B. In het register blijkt een storende fout te zitten. Alle verwijzingen zijn per abuis twee pagina’s opgeschoven. Op dit moment is de redactie bezig een nieuw register te maken. Dit zal binnenkort op deze website te vinden zijn. Het huidige register wel goed bruikbaar, mits u bij elke paginaverwijzing 2 optelt. Dan vindt u wel de juiste pagina, bijvoorbeeld: gezondheid – p. 16 moet zijn p. 18; p. 17 moet zijn p. 19, enz.