Gezondheidsrecht begrepen

Gezondheidsrecht begrepen


Auteur:Lydia Janssen

  • Nederlands
  • 217 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • mei 2013
  • Samenvatting

    Gezondheidsrecht begrepen biedt een compacte beschrijving van die rechtsregels die van belang zijn voor de dagelijkse beroepspraktijk van (para)medici.Aan de orde komen onder andere de Big-registratie, de behandelovereenkomst, het beroepsgeheim, dossiervorming, dwangbehandeling, de positie van jonge patiënten en hun ouders en begin en einde van het leven. Ook wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de beroepskracht en aan de verschillende procedures waarin hij verwikkeld kan raken. De vele voorbeelden in het boek zorgen ervoor dat de algemene regels meteen dicht bij de praktijk van alledag worden gebracht. Het boek is geschreven in nauwe samenwerking met beroepskrachten uit de praktijk die garant staan voor een goede verbinding tussen het gezondheidsrecht en de praktijk.Wijzigingen t.o.v. de vorige drukVoor deze tweede druk is de tekst geactualiseerd in verband met wetswijzigingen.