Gezondheidspsychologie Voor De Fysiotherapeut

Auteur:P. van Burken

  • Nederlands
  • 262 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • februari 2000
  • Samenvatting

    Hoewel fysiotherapeuten in toenemende mate erkennen dat psychosociale factoren een herstelbelemmerende factor kunnen vormen, vinden ze het vaak lastig om met deze factoren om te gaan. Het herkennen, bespreekbaar maken en mogelijk inspelen op belevings-, gedragsaspecten en levensomstandigheden van de patient wordt nog niet door iedere fysiotherapeut in voldoende mate beheerst. Dit is echter wel noodzakelijk om methodisch verantwoord te kunnen handelen.De leden van de redactie van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut hebben een relevante selectie gemaakt uit het buitengewoon boeiende en sterk groeiende kennisveld van de gezondheidspsychologie. Het boek helpt om met bovengenoemde problematiek om te gaan, zowel bij de analyse als het beinvloeden van het gezondheidsprobleem. Het biedt compacte, praktijkgerichte informatie die relevant is voor iedere fysiotherapeut.