Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten


Auteur:B. Sassen

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • Reed Business
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    In ‘Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten’ worden de meest recente inzichten over gezondheidsvoorlichting, gezondheidsbevordering en ziektepreventie uitgebreid beschreven. Twee belangrijke onderwerpen in dit boek zijn: hoe motiveer je een patient tot een gezondere leefstijl, en hoe zorg je voor een effectieve voorlichting. Het boek gaat daarbij uit van een patientgerichte benadering.Deze druk geeft een goed beeld van de nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook zijn recente wijzigingen in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking opgenomen. De index is geheel herzien. De inhoudsopgave – gebaseerd op Probleem Gestuurd Onderwijs – is geactualiseerd.Het boek bekijkt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en is opgebouwd uit twee delen. In deel 1 brengt de auteur de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in kaart aan de hand van gezondheidsindicatoren en gezondheidsbeleid. In deel 2 worden alle aspecten van preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting, ziektepreventie en patientenvoorlichting weergegeven. Deze bieden de lezer instrumenten om de gezondheid van de patient te bevorderen en het zelfmanagement van de patient te ondersteunen.Barbara Sassen is docente en onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht, met als specifiek aandachtsgebied gezondheidsvoorlichting en patientenvoorlichting.Aan deze druk is een onlineomgeving toegevoegd: Studiecloud. De lezer kan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek. Deze site is te bereiken via www.Studiecloud.nl, en vanaf 1 augustus 2012 is de scratchcode uit het boek te gebruiken.