Gezins-creatieve-therapie

Auteur:F. Beelen

  • Nederlands
  • 228 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2003
  • Samenvatting

    De gezins-creatieve-therapie die in dit boek wordt beschreven, is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu. De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: een creatieve therapie beeldend vormen, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorieen met betrekking tot communicatie en emancipatie.Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen. Al doende leren de ouders een beeldende activiteit te plannen en leiding te geven aan hun kinderen bij het uitvoeren van die activiteit. Het doel van de ondersteuning is dat zij deze handelwijze ook in de dagelijkse omgang met elkaar gaan hanteren. Deze doelstelling leidt tot een therapiemodel dat in tien bijeenkomsten kan worden uitgevoerd.De gezins-creatieve-therapie wordt in principe met het kerngezin uitgevoerd. Sleutelbegrippen zijn: succeservaringen, positieve bevestiging, omgaan met beeldende (productie)problemen, scheiden van de subsystemen van ouders en kinderen, het herstel van de hierarchie van de ouder ten opzichte van de kinderen en aandacht voor de leefomgeving van het gezin.Gezins-creatieve-therapie is bedoeld voor beeldend creatief therapeuten die met gezinnen (willen gaan) werken. Daarnaast kan met dit boek binnen HBO-opleidingen voor creatieve therapie een systemische orientatie worden geintroduceerd die een wezenlijke aanvulling op de individuele en groepsgerichte benaderingen betekent. Ten slotte is het boek nuttig voor andere disciplines die met creatief therapeuten samenwerken, voor instellingen voor kinderpsychiatrie, jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie, in agogische settings en bij het speciaal onderwijs.