Geweld, Geweren En Stembiljetten

Geweld, Geweren En Stembiljetten


Auteur:Paul Collier

  • Nederlands
  • 253 pagina’s
  • Spectrum
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Een miljard mensen in de armste landen ter wereld profiteren niet van de globalisering. Zij worden geteisterd door slepende burgeroorlogen, militaire staatsgrepen en falende economieen. Paul Collier, auteur van een miljard achterblijvers, de veelgeprezen en internationaal bekroonde bestseller over armoedeproblematiek in de Derde Wereld, onderzoekt in Geweld, geweren en stembiljetten de relatie tussen armoede en geweld. Hij laat met overtuigende argumenten zien waarom ontwikkelingshulp en militair ingrijpen van het Westen niet werken en geeft aan wat er nodig is voor duurzame vrede en stabiliteit.Paul Collier is hoogleraar economie aan de universiteit van Oxford. Hij geeft regelmatig advies over armoedeproblematiek aan diverse wereldleiders.