Geveltekens Amsterdam

Geveltekens Amsterdam


Auteur:O. Boers

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Bekking & Blitz uitg.
  • december 2006
  • Samenvatting

    Gevelstenen stammen voor het merendeel van v r de 19de eeuw, toen het aanbrengen van huisnummers nog niet gebruikelijk was. Het waren aanduidingen van de handel of nering die in het pand werd uitgeoefend, maar konden ook een politieke of religieuze overtuiging uitdragen. Ook familienamen zijn terug te vinden in gevelstenen.In de 19de eeuw werden nog nauwelijks gevelstenen gemaakt, integendeel, vele zijn verdwenen, vaak zelfs vernietigd. Gelukkig zijn enkele gesloopte exemplaren in musea terechtgekomen. Maar er zijn ook gevelstenen bewaard gebleven in de oorspronkelijke vorm in de historische gevels, soms ook zijn ze verhuisd naar een nieuw pand.De geveltekens in de Amsterdamse binnenstad worden in volgorde van een wandeling in dit boekje gepresenteerd.