Getal en ruimte / Vwo 1 / druk 1

  • Nederlands
  • 265 pagina’s
  • EPN
  • februari 1998
  • Samenvatting

    VoorwoordAan de leerlingE ProfielenNu je in de bovenbouw van het vwo bent gekomen, breekt een nieuwe fase aan in je schoolleven. In deze tweede fase werkje voor het vak wiskunde eerst de delen Getal en Ruimte vwo 1 en Getal en Ruimte vwo 2 door. De stof in deze boeken is voor het overgrote deel bestemd voor alle profielen. Enkele opgaven in dit boek staan tussen de tekens V en A. Ben je van plan een N-profiel te gaan volgen, dan doe je er verstandig aan ook deze opgaven te maken.E StudielastOp bladzijde 265 zie je hoe het wi skundeprogramma er in de vier profielen uitziet. Van elk onderdeel van het programma is de studielast vermeld. De studielast is het aantal uren datje met een onderdeel bezig bent. In het schema is aangegeven wat er in dit boek wordt behandeld en hoeveel studielesuren het betreft.De in totaal 110 studielasturen voor dit boek zijn verdeeld over vijf hoofdstukken (blokken). De drie hoofdstukken functies en grafieken kosten elk 20 studielasturen. De twee hoofdstukken combinatoriek en kansrekening kosten elk 25 studielasturen.3 WiskundeWiskunde is een vak dat onmisbaar is voor veel vervolgopleidingen. De huidigemaatschappij eist steeds vaker kwaliteiten die nauw samenhangen met het leren van wiskunde: het analyseren van processen, het interpreteren van resultaten, het lezen van statistieken, het omgaan met de computer en andere ispecten van de informatieen communicatietechnologie. Regelmatig komen in je wiskundeboeken mensen aan het woord die vertellen over hun beroep, hun opleiding en over het nut van de wiskunde daarbij.