Gestructureerd testen

Gestructureerd testen


Auteur:Martin Pol

  • Nederlands
  • 139 pagina’s
  • Tutein Nolthenius
  • juni 1996
  • Samenvatting

    TMap staat voor Test Management approach en behelst een gestructureerde testaanpak voor informatiesystemen. De aanpak steunt op een viertal pijlers:- een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten; – een goede organisatorische inbedding; – de juiste hulpmiddelen en infrastructuur; – bruikbare technieken voor de testactiviteiten. TMap is een generiek model, geschikt voor vrijwel alle testsoorten en testactiviteiten in de informatievoorziening. In het boek worden de beginselen en principes van het gestructureerd testen behandeld op basis van TMap. Daarnaast wordt TMap in relatie gebracht met nieuwe technologieen en ontwikkelingsmethoden en wordt de plaats van testen in relatie tot kwaliteitszorg aangegeven. Specifiek wordt ingegaan op het testen van client/server systemen en het testen van pakketten. De beschreven aanpak is reeds in een groot aantal projecten en organisaties met succes toegepast, zodat het boek kan worden beschouwd als een echt praktijkboek.Het boek is primair gericht op degenen die in de praktijk betrokken zijn bij een of meer aspecten van het testproces en relatief snel inzicht willen hebben in het gestructureerd testen van informatiesystemen. Daarnaast is het boek geschikt voor studenten bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bestuurlijke informatiekunde, EDP-auditing en informatica.Deze introductie tot TMap vormt een samenvatting van het veel dikkere boek “Testen volgens TMap”.Over de auteursDe auteurs zijn als adviseur en als testmanager bij een groot aantal automatiseringsprojecten betrokken geweest. Tevens hebben zij bij een aantal omvangrijke organisaties meegewerkt aan het proces van teststructurering. Vanuit deze praktijkervaringen hebben de auteurs een vooraanstaande rol gespeeld bij de ontwikkeling van TMap.Martin Pol is een van de grondleggers van gestructureerd testen in Nederland. Hij is (co)auteur van een groot aantal publicaties over gestructureerd testen en test proces verbetering. Hij is sinds 1983 dagelijks in de (internationale) testpraktijk werkzaam. Mede daardoor is hij een gewaardeerd docent en spreker op testconferenties over de hele wereld. Martin Pol is senior consultant voor Polteq international testing services B.V. en is als adviseur verbonden aan de R&D afdeling van IQUIP Informatica B.V.Ruud Teunissen heeft jarenlange ervaring op het gebied van testmanagement en advies. Hij is werkzaam bij Gitek nv te Antwerpen waar hij verantwoordelijk is voor de testdienstverlening. Hij geeft testcursussen in Belgie, Nederland en andere delen van Europa.Erik van Veenendaal is reeds geruime tijd werkzaam als consultant en manager in software kwaliteit. Hij is auteur van een aantal boeken over testen en kwaliteitszorg. Momenteel voert Erik de directie van Improve Quality Services, een organisatie die o.a. testadvisering en testopleiding biedt. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan de TU-Eindhoven.